Stange Industri

Moderne sandtak og mørtelfabrikk for kostnadseffektiv produksjon

over 150 lagerførte sand- og singelprodukterproduksjon av mørtel

Stange Industri holder til på Kilemoen i Høneføss og er en av Østlandets største sandforekomster. Sanden på Kilemoen er meget velegnet til betongproduksjon. 

På Kilemoen har vi også et stort tørkeanlegg for sand og vi er landets største leverandør av tørket sand til mørtelindustrien.
Andre anvendelseområder for våre sandprodukter er puss- og murarbeider, oppbygging av golf- og fotballbaner samt støt- og sandkassesand til barnehager. Årlig produksjon er ca. 350.000 tonn sand og singelprodukter.


Med et årsvolum på 70.000 tonn mørtel er Stange Industri den største produsenten av standardmørtler i Norge. I 2021 utvidet vi med en ny fabrikk som økte produksjonskapasiteten og leveransedyktigheten vår på mørtel i småforpakninger, storsekk og bulk. 

Stange Industri

Stange Industri AS er et produksjonsselskap som utvinner sand- og singelprodukter og produserer tørket sand og tørrmørtler. I 2021 fusjonerte vi Svelviksand AS Kilemoen med Stange Industri AS. Dette gir oss god kontroll på råvarene og gjør oss til en mer komplett leverandør.

Enklere med mørtel i plast

Vi pakker fortrinnsvis sand og mørtelprodukter i 20 og 25 kgs plastsekker. Sekkene er laget for røffere behandling, er lettere å håndtere samt tåler vær og vind bedre enn papirsekker. Blandt våre mørtelkunder i dag finner du aktører som Heydi, Robust, Sika, Adda Byggkjemi og STO

Våre forretningsområder

Masseuttak

Svelviksand

Betydelig leverandør av sand- og singelprodukter til Østlandsområdet samt vestkysten av Sverige.

Industri

Stange Industri

Produksjonsselskap for tørrmørtler og salg av produksjonskapasitet til etablerte aktører i markedet.

Adda Byggkjemi

Produsent av materialer til legging av fliser - fra oppstart med grunning og avretning av underlag til sluttbehandling. I tillegg produserer vi også tilsetningsstoffer til betongindustrien.

Handel

Einar Stange

Handel med sitt tyngdepunkt i mur og relaterte produkter.

Eiendom

Stange Eiendom

Utvikling av eiendommer. Selskapet sitter på betydelige tomteområder som er under utvikling.